SCJ190213 Docent scheikunde 1e graads 1,0 fte in Eindhoven

Met ingang van 1 mei 2019 zijn wij op zoek naar een enthousiaste eerstegraads docent scheikunde voor 1,0 fte. Je dient in het bezit te zijn, of studeren voor een eerstegraads lesbevoegdheid scheikunde.

Het Sint-Joriscollege is een school voor mavo, havo en vwo. Ons motto is: ‘ontdek jezelf en de wereld’. We hebben een breed onderwijsaanbod, zowel in vakken als in activiteiten. Zo zijn wij Brainportschool en bieden we mogelijkheden op het gebied van sport en kunst. We staan ervoor om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen. We een positieve doorstroom van leerlingen en goede examenresultaten. Daarnaast hebben we veel buitenschoolse activiteiten en projecten. We besteden veel aandacht aan leerlingbegeleiding. We zien onderwijsontwikkeling als een continu proces. Belangrijke lijnen in het onderwijs zijn het onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. We werken toe naar meer keuzevrijheid en regie voor de leerlingen, gekoppeld aan een goede begeleiding. We bieden leerlingen actieve werkvormen.

Ons scheikunde-onderwijs biedt naast de theoretische basis een ruim praktisch programma. Dit sluit aan bij de Brainport-gedachte, met name de onderzoekende en ontwerpende component. Zo worden veel onderwerpen uit de les afgesloten met een onderzoek of ontwerp. De lessen zullen voornamelijk gegeven worden aan de havo-afdeling, zowel onder- als bovenbouw.
Een deel van de lessen wordt gegeven aan topsportleerlingen waarbij differentiatie in inhoud en tempo van belang is.

Voor meer informatie over het Sint-Joriscollege verwijzen wij u graag naar onze website www.sintjoriscollege.info.

Solliciteren kan alleen via de website van OMO.

In verband met de voorjaarsvakantie zijn wij gesloten van 2 maart t/m 10 maart 2019.

Solliciteer