Leraar Scheikunde, 1e graads in Zeist

De Stichtse Vrije School is op zoek naar een enthousiaste leraar Scheikunde

De vacatures is voor 0,64 fte tijdelijk met uitzicht op vast, en voor dit schooljaar een tijdelijke uitbreiding (vervanging) van 0,16 fte. Totaal +/- 0.8 fte. De vervanging wordt mogelijk ook een tijdelijke aanstelling.

Aantal klassen/niveau's
Je geeft vaklessen aan:

 • twee 9e klassen (de 9e klas is hetzelfde als 3e klas regulier onderwijs). Dit zijn hetrogene klassen van drie niveau's.
 • klas 10 VWO  (de 11e klas is hetzelfde als 4 vwo regulier onderwijs)
 • klas 11 Havo en klas 11 VWO (de 11e klas is hetzelfde als 4 havo en 5 vwo regulier ondewijs).
 • klas 12 Havo en klas 12 VWO (de 12e klas is hetzelfde als 5 havo en 6 vwo  regulier onderwijs).

Daarnaast geef je periodes aan de volgende klassen:

 • drie periodes scheikunde van drie weken aan de 9e klas
 • vier periodes scheikunde van drie weken aan de 10e klas
 • vier periodes scheikunde van drie weken aan de 11e klas

* Periodes zijn lessen van 1,5 uur die dagelijks in de ochtend worden gegeven voor periodes van twee, drie of vier werken. In deze lessen wordt intensief stilgestaan bij bepaalde lesstof waardoor een sterke binding met het vak wordt gecreëerd. De vragen
en interesses van leerlingen en leraren vormen de basis voor deze persoonlijke verbinding met het vak.

Bovenstaand overzicht betreft een gemiddelde jaartaak van een schooljaar. Omdat je halverwege het jaar instroomt kunnen de daadwerkelijke lessen afwijken.
Voor de periode betekend dit:

 • twee periodes scheikunde van drie weken aan de 9e klas
 • drie periodes scheikunde van twee weken aan de 10e klas
 • twee periodes scheikunde van drie weken aan de 11e klas

Werkzame dagen 
De periodelessen wordt op vijf dagen in de week gegeven van 8.30 -10.05 uur.
De vaklessen zijn in januari over 5 dagen verdeelt. Vanaf de februari zijn de vaklessen over 4 dagen verdeelt.

Werken bij de Stichtse Vrije school
De leerlingen van de Stichtse Vrijeschool kenmerken zich door nieuwsgierigheid; ze staan open voor elkaar en voor de lesstof. Ze zijn betrokken bij de school en vertrouwensvol. Ons college is met elkaar gericht op het ontwikkelen van de leerlingen in brede
zin van het woord. Het zijn professionals met eigenheid die werken vanuit de menselijke maat.

De Stichtse Vrijeschool neemt deel aan het beta-programma van U-talent. U-Talent is een samenwerking met de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Utrecht met als doel een kwaliteitsverhoging van het bèta- en techniekonderwijs in havo en vwo, en een goede
aansluiting met het hoger onderwijs.

Kijk voor meer informatie over onze school en het vrijeschoolonderwijs op
https://www.svszeist.nl/Organisatie/Wiezijnwij.aspx

Wij zoeken bij voorkeur een leraar met een 1e graad Scheikunde of een leraar die nog studeert voor deze bevoegdheid en bijna zijn/haar opleiding heeft afgerond. Een dubbele bevoegdheid, 1e of 2e graads in ander vak is een pre.
 
wij zoeken een leraar die:

 • affiniteit heeft met / kennis van het vrijeschoolonderwijs heeft en het achterliggende mensbeeld.
 • in staat is om verschillende visies en gezichtspunten met betrekking tot zijn vak uit te dragen en in een breed perspectief te plaatsen.
 • in staat is de eigen lessen te ontwikkelen met als basis het leerplan van het voortgezet vrijeschoolonderwijs.
 • leerlingen niet alleen lesinhoudelijk ondersteunt maar ook in de persoonlijke ontwikkeling.
 • een bewuste levenshouding heeft en betrokken en belangstellend is ten opzichte van leerlingen, collega’s en de samenleving.
 • verantwoordelijkheid neemt en initiatieven ontplooit.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VO, daarnaast heeft de Stichtse Vrijeschool goede arbeidsvoorwaarden op het gebied van persoonlijke- en vakontwikkeling. Nieuwe leraren volgen een  interne opleiding op het gebied van de vrijeschool pedagogiek en
didactiek. Specifiek voor beta-vakken is er een cursus fenomenologie. Daarnaast krijgen alle nieuwe leraren een coach in de eerste twee jaar van hun aanstelling. 

 

Solliciteer