Leraar / coach scheikunde in Nieuw-Vennep

HVX
Binnen onze afdeling HVX wordt sinds dit schooljaar gewerkt met een nieuwe onderwijsmethode die uitgaat van persoonlijke groei en waar leerlingen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Met hulp van docent-coaches werken leerlingen aan hun
persoonlijke leerroutes voor Nederlands, Engels en wiskunde en aan projecten die zij zelf vormgeven en uitvoeren. Dat doen zij zonder lesrooster, vrijwel zonder cijfers en zonder bel die elke vijftig minuten gaat. Door de flexibele indeling van de leertijd
kunnen leerlingen uitstromen met een diploma op het hoogst mogelijke niveau. Aan samenwerken en saamhorigheid wordt veel aandacht besteed. De dag wordt gezamenlijk gestart en geëindigd en de leerlingen kunnen hun dag zodanig organiseren dat ze thuis niet of
nauwelijks huiswerk hoeven te maken. Meer informatie kunt u vinden op hvx.hvc.nl.

Vanwege de verwachte flinke groei van deze afdeling zoeken wij collega’s die ons team willen komen versterken. De minimale betrekkingsomvang is 0,8 fte.

Bij HVX maken jongeren met verschillende cognitieve niveaus en leeftijden deel uit van coachgroepen die bestaan uit maximaal 18 leerlingen. U gaat zich specifiek bezighouden met het coachen van de leerlingen uit uw coachgroep en u zet zich als vak-expert in
bij het begeleiden in inspireren van leerlingen die kiezen voor projectonderwerpen die aansluiten bij uw expertise. De werkdag bij HVX begint iedere ochtend om 08.30 uur. Leerlingen werken van 09.00 tot 15.30 aan hun ontwikkeling, uw dagen als teamlid eindigen
in het algemeen om 17.30 uur. Wij houden lunchpauze van 12.30 tot 13.15 uur. Één middag in de week is er een teambijeenkomst waar de voortgang van leerlingen wordt besproken en gezamenlijk wordt gewerkt aan ontwikkeling van ons onderwijs. 

Bekijk een impressie van wat de coachingsfunctie inhoudt door hier te klikken.

U bent in het bezit van een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid en wilt uw kennis gebruiken om het leren van jongeren te begeleiden en te stimuleren. In principe is iedere bevoegdheid voldoende, maar een bevoegdheid Nederlands, Spaans,
natuurkunde, economie, geschiedenis of scheikunde is een pré
. Het is belangrijk dat u zelfstandig kunt werken, helder communiceert en veel verantwoordelijkheid op zich wilt en kunt nemen. Uw voornaamste taak bij HVX is het coachen van leerlingen,
hen begeleiden bij alle ups en downs die zij op hun leerroute tegenkomen of die u als coach zelf voor hen creëert. Als u daar nog geen ervaring mee heeft, kunt u dat van en met uw collega’s leren. Hebt u zich verdiept in HVX, en wilt u dolgraag hard werken
om deze nieuwe onderwijsvorm te helpen slagen, dan zijn wij op zoek naar u.

Solliciteer