eerstegraads docent Scheikunde m/v (0,5 fte) in Amersfoort

Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort, waar we begeleiding en passend onderwijs bieden op het voor de leerling hoogst haalbare niveau; van vmbo b/k tot en met havo. Axia betekent ‘van waarde’.
Op het Axia College staan de kwaliteiten en de ontwikkeling van de leerling centraal; het is een gewone school waar je je diploma kunt halen, maar ook een speciale school, waar rekening wordt gehouden met de extra ondersteuning die onze leerlingen
nodig hebben.
Het Axia College kent drie locaties en een centraal aanmeldpunt.
Op de locatie Liendertseweg wordt onderwijs en begeleiding verzorgd aan leerlingen van de bovenbouw mavo en havo.

Voor onze locatie Liendertseweg (bovenbouw mavo en havo) hebben wij
met ingang van het nieuwe schooljaar 21/22 een vacature voor:

eerstegraads docent scheikunde m/v (0,5000 fte)  

Het betreft hier een reguliere vacature met uitzicht op een vast dienstverband.

Over ons
Ruim 100 leerlingen volgen onderwijs (mavo 3 en 4, havo 4 en 5) op de locatie Liendertseweg.
Wij zijn een school voor docenten die van een extra uitdaging houden, voor leerlingen het verschil willen maken en hun docentschap verder willen verdiepen en verbreden. Naast dat je je vak goed moet kunnen overbrengen, moet je het leuk vinden om te differentiëren
naar onderwijsbehoefte van de individuele leerling en je te verdiepen in een verscheidenheid aan problematiek. Je werkt bij ons met kleine klassen en met leerlingen die veelal erg gemotiveerd zijn om, ondanks hun functiebeperking, verder te komen. Veel van
onze leerlingen hebben een vorm van autisme en/of psychische problematiek. Binnen een warm team werken we samen om deze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Dit team bestaat uit docenten, orthopedagogen en pedagogisch coaches die elkaar
ondersteunen bij dit proces. Bij ons is het opbouwen van een relatie met de leerlingen ontzettend belangrijk. Dit is een school voor docenten die voor een leerling het verschil willen maken. Vraag je je af of het VSO wat voor je is?  Je kunt altijd een belafspraak
maken met een van onze docenten of een keertje komen meelopen.
Zo hechten we er ook waarde aan om de dag gezamenlijk te starten. Dat doen we met een dagelijkse briefing voor het team. Hetzelfde geldt voor de leerlingen. Iedere dag wordt gestart met een contactmoment voor de klas. We nemen daarin de vorige dag door en blikken
vooruit op de dag die komen gaat.
Het bieden van onderwijs en begeleiding op maat is een continu streven van onze locatie.

Profiel
De nieuwe collega die wij graag hopen te verwelkomen,…: 

  • is in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid en heeft ervaring met het (examen-) programma Scheikunde voor havo en vwo;
  • weet het programma van het vak Scheikunde te vatten in een uitdagend, innoverend en aantrekkelijk PTE (Programma van Toetsing en Examinering; te vergelijken met een PTA) en studiewijzers;
  • gaat lesgeven aan havo 4 en havo 5;
  • beschikt over een daadkrachtige, stabiele- en open persoonlijkheid; 
  • is proactief, reflecterend en heeft ervaring met complexe(re) ontwikkelingsproblematiek;
  • is onderzoekend en nieuwsgierig;
  • zoekt de verbinding;
  • is bekend met diverse didactische werkvormen en het gebruik van digitale middelen;
  • is actief betrokken bij de doorontwikkeling van onze locatie, van onze school;
  • is bovenal flexibel en kan zijn/haar onderwijsplan aanpassen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en heeft zodoende altijd een ‘plan B’.

Onze school valt onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De Onderwijsgroep voert een vooruitstrevend en aantrekkelijk ontwikkelings- en beloningsbeleid. Binnen onze school liggen er veel mogelijkheden je verder te ontwikkelen. De inschaling van de vacature
is afhankelijk van de opgedane kennis en ervaring. Inschaling geschiedt volgens de CAO PO aangevuld met een arbeidsmarkttoelage VSO.

Meelopen en kennismaken
Een eerste indruk is belangrijk. We nodigen geïnteresseerden dan ook van harte uit om nader kennis te maken met onze locatie, onze leerlingen, ons onderwijs en onze begeleiding. Dat kan via een live-bezoek of een nadere kennismaking via Teams.
U kunt hiervoor contact opnemen met Wendy Brink of Marga Vos van de administratie. Zij brengen u in contact met de juiste persoon/personen. Dat kan via het centrale nummer (033-489202) of per mail via
bovenbouw@axiacollege.nl
We vertellen u graag meer over het Axia College.

Procedure
Tot datum 17 mei 2021               Mogelijkheid tot solliciteren
18 tot en met 21 mei 2021          Selectie brieven en eerste gespreksronde
24-25-26 mei                               Meeloop-/meekijkochtenden geselecteerde kandidaten
27 of 28 mei                                Tweede en laatste gesprek (incl. arbeidsvoorwaarden)

Solliciteren
Herkent u zichzelf in de geschetste uitdaging? Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 17 mei uw sollicitatie. De brief en CV kunnen gericht worden naar Jorn Dijkstra, afdelingsleider bovenbouw mavo/havo/vwo 6, en gemaild worden naar Wendy Brink via
w.brink@axiacollege.nl
 

Solliciteer