Docent SK/NA 2e graads in Den Haag

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf het schooljaar 2016-2017 staat gepersonaliseerd leren centraal. Leerlingen
werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach. Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd).
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een dependance mavo/havo voor ambitieuze doeners aan de Neuhuyskade. Daar leren en werken we in een gebouw met werkplaatsen, instructie- en studieruimtes. Op de nieuwe locatie krijgen de brugklassers met een
mavo- of mavo/havo-advies montessorionderwijs. Bijzonder is het contextrijke onderwijs, waarin theorie verbonden is aan praktische opdrachten en er projectmatig en vakoverstijgend wordt gewerkt. De mavo/havo-locatie is een actieve school waar leerlingen –
onder begeleiding –  kunnen werken aan opdrachten en huiswerk tot 17.00 uur.
 
Het Haags Montessori Lyceum zoekt per oktober 2020 op de Nassau Bredastraat
 
docent scheikunde / natuurkunde
tweedegraads
zwangerschapsvervanging
 
voor circa 0,7 fte

 

 
 

Profiel
 
Wij zijn op zoek naar een docent scheikunde / natuurkunde die voldoet aan het volgende profiel: 
·       tweedegraads bevoegd in natuur- en/of scheikunde – lessen zijn in 1e- en 2e graads gebied voor scheikunde en in het 2e graads gebied in natuurkunde
·       eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen  
·       in staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven 
·       flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud 
·       in staat om in een team samen te werken
·       degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning 
·       communicatief sterk en in staat tot samenwerken
·       bereid een groep leerlingen te coachen
 
Van de docent scheikunde / natuurkunde verwachten wij :

  • dat hij / zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen 
  • dat hij / zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht 
  • dat hij / zij in staat is om binnen en buiten de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en externen en dit om te zetten in concrete projecten 
  • dat hij /zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw. 
  • dat hij / zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel 

 
 

Solliciteer