Docent Scheikunde 1e of 2e graad in Bergen NH

Docent Scheikunde, deeltijd. 
Onderverdeeld in vaklessen en periodelessen.
Gaat in per 1 november 2019

Wat is periodeonderwijs (ook wel hoofdonderwijs genoemd): lees hier.
Voor een leraar met echt passie voor zijn of haar werk is periodeonderwijs de mooiste onderwijsvorm omdat je echt je passie voor je vak kwijt kunt. Niet slaafs het boek volgen, maar in iedere les de leerlingen inspireren en bewegen voor jouw vak, drie weken
lang, de eerste twee lessen.

 

Eerste- of tweedegraads bevoegd docent Scheikunde

De inschaling in LB hangt samen met je opleiding, ervaring en arbeidsverleden.

Solliciteer