docent / lerarenopleider Scheikunde  (0,6-1,0 fte) in Amsterdam

Als docent besteed je uiteraard de grootste zorg aan je lessen en toets je de leerresultaten van de studenten die je bovendien begeleidt bij hun studieloopbaan, onderzoek en stages. Omdat je weet wat nodig is voor een goede overgang naar de praktijk, ben
je in deze functie ook betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum en zet je je netwerk in voor het onderwijs.
Als docent / lerarenopleider Scheikunde ontwikkel en verzorg je onderwijs in de tweedegraads lerarenopleiding binnen het cluster exact en beroepsonderwijs. Afhankelijk van je achtergrond begeleid je studenten in het vak, de vakdidactiek, stages, onderwijskundige
vakken en bij hun professionele ontwikkeling. Daarnaast begeleid je studenten bij het opzetten en uitvoeren van afstudeeronderzoek. Je signaleert en agendeert relevante ontwikkelingen in het vakgebied en in het werkveld en vertaalt deze naar het onderwijsprogramma
binnen de opleiding. De opleiding streeft na het onderwijs flexibel en eigentijds aan te bieden, met als een van de speerpunten Urban Education. Je levert hier een bijdrage bij de ontwikkeling van het curriculum. Kortom een veelzijdige en uitdagende functie.

Dit wordt jouw werkplek binnen onze faculteit
Je komt te werken binnen het Cluster Exact en Beroepsonderwijs van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding bij het team Natuur- en scheikunde (circa 160 studenten, 13 docenten). Wij bieden jou een goede werksfeer in een leuk team met bevlogen collegae en inhoudelijk
interessant werk, waarbij je voor de practica nauw samenwerkt met de practicuminstructeur. We zijn een relatief kleine opleiding waar je veel direct contact hebt met je studenten en collegae. Samen met je collegae draag je bij aan de kwaliteit van onderwijs
van de opleiding, en via de studenten en de contacten met de beroepspraktijk ook aan de kwaliteit van onderwijs op vele verschillende scholen in Nederland. Je krijgt binnen de HvA tijd en ruimte om onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te verbeteren. Daarnaast
biedt de HvA je vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen (naast je onderwijspraktijk), o.a. als onderzoeker, instituutsopleider en assessor.
Het Cluster Exact en Beroepsonderwijs bestaat verder uit de tweedegraads lerarenopleidingen: Wiskunde, Biologie, Horeca & Voeding, Gezondheidszorg & Welzijn en Mens & Technologie, waarin ca. 1200 studenten voorbereid worden op het beroep van leraar door circa
80 docenten. In het cluster worden tevens contractactiviteiten voor leraren verzorgd. In het onderwijs en onderzoek van de faculteit is het ‘onderwijzen en opvoeden in grootstedelijke context’, aangeduid met de term ‘Urban Education’ een speerpunt. Het opgroeien
in de grote stad betekent voor leerlingen en jongeren opgroeien in een wereld vol verschillen en mogelijkheden.

Dit neem je mee
Als docent / lerarenopleider heb je recente ervaring in het onderwijs, liefst in het voortgezet of beroepsonderwijs en in de grootstedelijke context. Je bent in het bezit van een HBO of WO Master op het gebied van Scheikunde en/of een (1e of 2e graads) lesbevoegdheid
in Scheikunde. Je bent bereid om op dinsdag en/of donderdag ook in de avonduren te werken. Trefwoorden van jouw persoonlijke competenties zijn: zelfstandig, communicatief, samenwerken, accuraat en resultaat -en doelgericht.

Dit hebben we jou te bieden
Wij bieden jou een D-4 contract, dit is een tijdelijk contract, ter vervanging van ziekte. De verwachte duur is tot en met 31 juli 2020, maar wij willen graag met jou in gesprek om samen te kijken wat mogelijk is. Het betreft een aanstelling als docent/onderzoeker
2. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 11 (cao hbo) met een maximum van € 4.892,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleren wij jou om je blijvend te professionaliseren.
De HvA hecht als grootstedelijke hogeschool veel waarde aan toegankelijkheid voor een brede variëteit aan potentiële studenten en ziet de diversiteit van studenten en medewerkers als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling. Dit past bij
haar emancipatoire functie.

Solliciteer