Docent LB Scheikunde 0,8 fte 0164 in Bergen op Zoom

Roncalli Scholengemeenschap, Bergen op Zoom

De Roncalli Scholengemeenschap is een rk/pc-samenwerkingsschool voor atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg (vmbo tl). Vanuit een daltonvisie wordt invulling gegeven aan tempo differentiatie. Leerlingen doen benodigde kennis op en maken een persoonlijke ontwikkeling door waarbij zij geleidelijk leren omgaan met zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheden. De school heeft hierbij oog voor alle leerlingen en biedt een gastvrije leeromgeving waar normen en waarden, respect, vertrouwen in jezelf en in de ander, betrokkenheid en een persoonlijke omgang tussen leerling en docent centraal staat. Identiteit krijgt vorm langs de lijn van goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

Met ingang van februari 2020 ontstaat, wegens vervanging verlof tot aan einde schooljaar, de volgende vacature:

Docent (LB) tweedegraads Scheikunde ongeveer 0,8 fte

De vacature betreft 6 lesuren nask in de tweede klas en 13 lesuren scheikunde. Alles in de onderbouw.

Let op: met ingang van volgend schooljaar (2020-2021) gaat een andere collega genieten van pensioen. Na afloop van de vervangingsvacature is er sowieso uitzicht op eigen uren omdat er dan een nieuwe vacature komt. Om die reden zetten wij reeds nu een reguliere vacature uit voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd. Wij zijn bij voorkeur op zoek naar bevoegde kandidaten in het tweedegraadsgebied. We nodigen echter ook startende / studerende docenten van harte uit om te solliciteren.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer
H.F.C. Ertürk, beleidsmedewerker P&O en Financiën. Telefoon: 0164 – 241050.

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 31 december 2019 richten aan:
Roncalli Scholengemeenschap, t.a.v. de heer L.J.M. Heesters, rector,
Postbus 258, 4600 AG te Bergen op Zoom of via de mail:
L.Heesters@roncalli-boz.nl.

Solliciteer